Sykdommer og behandling

Det finnes mange sykdommer som kan ramme kjæledyrene våre. Mens visse er arvelige, overføres andre mellom dyr, gjennom kontaminert luft eller skittent vann. Her finner du de beste medisinske og hjemmebehandlingene for dine dyrs sykdommer.

Årsaker til slapphet hos hunder

Slapphet hos hunder er et vanlig symptom som kan forårsakes av en rekke forskjellige faktorer. Å følge med på hvor ofte det oppstår, om hunden har flere symptomer, eller om det har skjedd en drastisk endring i hundens miljø, kan…