Relasjon til omgivelsene

Dyr trenger kontakt med andre levende vesener fra en veldig ung alder. På den måten kommer de til å utvikle et positivt forhold til sine omgivelser og få en god oppvekst. Denne seksjonen behandler de typiske problemene som oppstår gjennom manglende kontakt mellom et kjæledyr og dets omgivelser.

Hvordan ha en veloppdragen hund

Trening av hunder er veldig viktig for å ha et godt balansert og lykkelig kjæledyr som du kan leve fredelig med i hjemmet ditt. God kommunikasjon mellom eiere og deres kjæledyr er grunnleggende for å skape en veloppdragen hund.