Hjelp dem!

Hvordan kan du hjelpe et dyr som er i fare? Hva skal du gjøre om du treffer på en hjemløs katt eller hund? Hva kan du gjøre for å hjelpe et forlatt husdyr? Her finner du svarene

CITES-traktaten og dens forbedringer

CITES-traktaten, Convention on International Trade in Endangered Species, (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter), er en internasjonal traktat om rettighetene til vill fauna og flora. Den søker å sikre at handel ikke blir en trussel for dyrenes…

Vakthunder – lover og forskrifter

Historisk har vi mennesker hatt hunder for å hjelpe oss med å beskytte vår familie og eiendom. Det er faktisk veldig sannsynlig at de aller første vi holdt ble brukt nøyaktig til dette formålet. Så det neste naturlige trinnet i…