I Saudi-Arabia kan du få dødsstraff for å ha hund i huset

· 9. mai 2018

Det finnes enkelte handlinger eller normer som er vanskelig å forstå, særlig i kulturer som er veldig forskjellig fra vår. Dette har vi sett eksempler på flere steder her på Mine Dyr. Og hvis det ligger religiøse tolkninger bak, er det enda verre. Likevel er det nesten ikke til å tro hva som praktiseres i Saudi-Arabia. Her kan du nemlig få dødsstraff for å ha hund i huset.

Hvis du bor i Saudi-Arabia og har hund, kan det koste deg livet

Kilde til bildet: ayayay.tv
Kilde til bildet: ayayay.tv

Ifølge antikorrupsjonskommisjonen i landet blir mennesker som deler sitt hjem med kjæledyr straffet med dødsstraff.

Det såkalte religiøse politiet tillater bare besittelse av hunder i følgende tilfeller:

  • Jakt
  • Drift av storfe og avlinger
  • Overvåking av boliger som ikke kan beskyttes på andre måter. (Det er imidlertid ikke alle “skolene” som godtar dette punktet).

Det som er sikkert er at man ikke skal ha hund for å “leke og more seg”. Og de skal i alle fall ikke inn i huset.

I Saudi-Arabia har antikorrupsjonskommisjonen bestemt at man kan bli straffet med dødsstraff for å ha hund i hus.

Hunder blir regnet som urene ifølge noen tolkninger av Koranen

Denne beslutningen om at du kan få dødsstraff for å ha hund, som for folk i den vestlige delen av verden grenser til galskap, er tatt for å overholde bestemmelsene som relaterer til hunder i Koranen. Likevel er det ikke alle “skolene” som tolker dette på samme måte.

Alt tyder på at arabere i den før-islamske epoken levde problemfritt sammen med dyrene. Problemet begynte med Muhammed. Og det fortsatte med tolkningene som ble gjort av hans ord og handlinger når det gjaldt dyrene.

Poenget er at hunder ifølge disse ekstreme forestillingene blir ansett som “urene” vesener.

Dette gjelder først og fremst kontakt med dyrets spytt. Vi vet jo allerede at kjæledyrene våre liker å slikke oss mennesker. Det sies også at hvis en hund slikker et menneske, må det vaskes 7 ganger etterpå. Den første gangen med jord.

Hunder og kvinner er ofre i den muslimske verden

Sannheten er at selv med et minimalt resonnement, er det ganske uforståelig at slike beslutninger kan bli tatt. Du kan altså risikere dødsstraff for å ha hund i Saudi-Arabia.

Likevel skjer slike ting når religiøse tolkninger blir ekstreme, og i tillegg blir støttet av loven på grunn av tilknytningen mellom religiøse og politiske myndigheter som styrer i noen av disse landene.

Og hvis vi tenker på det, hva kan de stakkars hundene egentlig forvente i et samfunn hvor kvinner – i mange tilfeller – har minimale rettigheter og risikerer steining for ethvert påskudd?

Men vi skal ikke sage av grenen vi sitter på. Den vestlige verden har også sitt. For eksempel bålene fra inkvisisjonen. Og hva med torturen i amerikanske fengsler beliggende utenfor deres territorium? I noen av disse ble muslimske fanger torturert med hunder.

Kjæledyr og muslimer i Vesten

På tur med hunden

Men hvordan er det med muslimer som bor denne kanten av verden, i samfunn hvor hunder gjerne regnes som medlemmer av familien?

Vel, det er som med det meste annet – det varierer. Men det er aldri mangel på ekstremtilfeller. Det hender til og med at det blir konflikt med mennesker som trenger førerhund på kollektive transportmidler, hvis sjåføren har denne religiøse trosretningen.

Det finnes også islamske foreninger som holder til på bestemte steder hvor de verner om den arabiske kulturen. Derfor kan kjæledyrs tilgang til visse offentlige steder være begrenset.

Sannheten er likevel at i et samfunn hvor dyrene får stadig flere rettigheter, får slike tilnærminger heldigvis mindre medhold.

Til slutt kan vi trekke frem ordene til den tidligere presidenten i Uruguay, José “Pepe” Mujica, etter å ha mottatt flyktninger fra Guantanamo-fengselet: “Du kan ikke komme til et fremmed hus med en annen kultur, med et ønske om å innføre din egen tro”.