Veterinærmedisinske nødsituasjoner under koronastenging

Mange kjæledyreiere spør seg selv hva de skal gjøre i tilfelle veterinærmedisinske nødsituasjoner under koronastengingen. Heldigvis har mange klinikker vurdert dette problemet allerede. Å ta kjæledyret ditt til veterinæren er helt berettiget så lenge situasjonen krever det.
 

Veterinærmedisinske nødsituasjoner kommer når vi minst venter dem. De kan skje når som helst, enten vi er i karantene eller ikke. Og hvis du er kjæledyreier, må du være forberedt til enhver tid. Dette betyr forståelse av retningslinjer for å unngå å krenke loven og bli straffet.

Nedenfor vil vi fortelle deg mer om dette problemet i tillegg til å tilby nyttige råd. Disse tipsene erstatter selvfølgelig ikke faglige anbefalinger for hvert enkelt tilfelle.

På samme måte som å gå tur med hunden din er et unntak fra å holde deg mest mulig hjemme, er det også tillatt å besøke veterinæren i tilfelle en nødsituasjon. Ved mange anledninger kan det imidlertid være forvirrende å avgjøre om behovet haster eller ikke. Samtidig må vi ta hensyn til hva myndighetene legger går ut med i mediene.

Veterinærmedisinske nødsituasjoner under koronastenging

Klassifiseringssystemet, avhengig av alvoret i pasientens helsetilstand, er kjent som triage. Dette systemet har vist seg å være veldig effektivt og hjelper til med å prioritere tilfellene der pasientens liv virkelig er i faresonen. Veterinærer bruker dette systemet for å være sikker på å gi omsorg til dyrene som er mest i fare.

En veterinær som undersøker en katt

Av denne grunn, når en person oppsøker legevakten for ryggsmerter, kan det ta timer å få komme inn til legen. Og selv om det kan virke ekstremt irriterende, er det en god grunn bak denne utvidede ventetiden.

På bakgrunn av disse kriteriene deler triage pasienter inn i 5 nivåer:

5. Ikke-presserende: Pasientens liv er ikke i fare, og problemet er mindre. For eksempel muskelsmerter.

4. Mindre presserende: Foreløpig er det ingen risiko for pasientens liv. For eksempel gastroenteritt.

3. Presserende: Pasienten har en alvorlig tilstand som krever akuttbehandling, men hans eller hennes vitale tegn er stabile. For eksempel et beinbrudd.

2. Akutt: Pasienten trenger stabilisering fordi hans eller hennes helse er i kritisk fare. For eksempel kan en pasient ha massive blødninger på grunn av et dypt kutt.

1. Gjenopplivning: Absolutt prioritet, mangel på vitale tegn. For eksempel et hjerteinfarkt.

Dette er i generelle trekk klassifiseringssystemet for helsetilstanden til pasienter. Denne akutthetsskalaen er det som påvirker beslutningen når det gjelder akutt omsorg.

Hvilke nivåer krever øyeblikkelig veterinæroppmerksomhet?

Generelt er nivå 1, 2 og 3 de som uten tvil krever akutt veterinæroppmerksomhet. Ved visse anledninger kan dyr som havner i nivå fire også trenge akutt omsorg.

 

Nivå 5 krever aldri legevakt. Derfor blir tilfeller av dyr som er i triage-nivå 1 ikke ansett som veterinærmedisinske nødsituasjoner under koronastenging, før ved spesifikk veterinæranbefaling. Det er viktig å påpeke at veterinærer følger disse retningslinjene og overfører mulige reelle situasjoner på grunnlag av disse forskjellige nivåene, alltid som et referansemiddel.

Veterinærmedisinske nødsituasjoner under koronastenging: når du skal dra til veterinæren

Som kjæledyreiere kan det under visse omstendigheter være vanskelig å se om kjæledyrene våre er i reell fare eller ikke. Hvis du er i tvil, bør du alltid kontakte en veterinær du kan stole på. Den profesjonelle bestemmer om kjæledyret ditt trenger akutt omsorg eller ikke, basert på informasjonen du gir. Flere veterinærer gir nå også videokonsultasjon.

Nedenfor ser vi på noen situasjoner som kan oppstå under de utvidede karantenebestemmelsene og om de trenger akutt omsorg eller ikke.

Ikke-presserende situasjoner

Generelt sett kan vi inkludere hudtilstander, for eksempel alopecia eller komedoner (kviser). Disse prosessene er ganske hyppige hos kjæledyr og er ikke indikasjon på et alvorlig helseproblem.

En annen vanlig situasjon består av dyr med luftveissymptomer samt hoste og nysing. Så lenge disse symptomene ikke vedvarer over tid, som hudtilstander, regnes de vanligvis ikke som veterinærmedisinske nødsituasjoner.

 

Diaré blir et vanlig problem under karantene. Kanskje fordi vi, mens vi bruker mer tid hjemme, har en større tendens til å gi oss tid til å spise søppelmat sammen med kjæledyrene våre.

Tilfeller av diaré hos kjæledyr er vanligvis selvbegrensende og går bort på egenhånd om noen dager. Derfor krever de generelt ikke akutt omsorg. Imidlertid er det noen unntak, inkludert eldre hunder, valper, hunder med tilhørende sykdommer eller vedvarende diaré over tid.

Veterinærmedisinske nødsituasjoner eller situasjoner som rettferdiggjør konsultasjon

En golden retriever i kritisk tilstand

Blant situasjoner som krever konsultasjon, kan vi inkludere enhver omstendighet som representerer en reell risiko for kjæledyr. For eksempel:

  • Alvorlige gastrointestinale prosesser: Diaré som varer i flere dager, og diaré sammen med oppkast eller redusert allmenntilstand kan være årsaker til å søke akutt behandling.
  • Ulykker: En ulykke er alltid en potensiell grunn til å søke akutthjelp hos en veterinær. For eksempel skal små kutt evalueres og desinfiseres. En veterinær bør også bruke de nødvendige tiltak for å forhindre stivkrampe.
  • Inntak av fremmedlegemer eller giftige stoffer: Gitt den nåværende reduksjonen i fysisk aktivitet, kan mange kjæledyr utvikle merkelig oppførsel som et resultat av stress. Denne tilstanden kan føre til at de inntar elementer som ikke er egnet til konsum.
  • Besvimelse: Selv om det bare er et øyeblikk, krever besvimelse eller plutselig tap av bevissthet alltid akutt veterinæroppmerksomhet. Denne situasjonen krever riktig vurdering av et dyrs helsetilstand så vel som mulig behandling.
  • Feber/redusert allmenntilstand: Hvis helsen til et dyr reduseres eller du merker at kjæledyret ditt har feber eller gir fra seg varme, bør du ta kontakt med en veterinær. Dette gjelder spesielt hvis situasjonen vedvarer i mer enn en dag.
 

Dette er noen av de vanligste situasjonene som kan oppstå i løpet av denne tiden du er hjemme med kjæledyrene dine. Denne listen er imidlertid på ingen måte komplett.

Husk at det beste du kan gjøre er å kontakte veterinæren din og følge hans eller hennes instruksjoner om å oppsøke akutt behandling eller ikke.